Starta eget-bidrag från Arbetsförmedlingen

Så får du starta eget-bidrag från Arbetsförmedlingen

Visste du att du kan få bidrag från staten via Arbetsförmedlingen för att starta eget bolag? Programmet kallas stöd till start av näringsverksamhet och ger dig bidrag till din försörjning under inledningen av verksamheten.

Du måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen som arbetssökande för att kunna få Starta-eget bidraget. Det är viktigt att du har tänkt igenom din affärsidé och kan lämna en affärs- och kostnadsplan – eftersom du ska övertyga de som beslutar om stödet att de ska “satsa pengar” på dig. Du kan få ersättning i sex månader om du uppfyller något av följande kriterier:

 • Är minst 25 år och i behov av fördjupat stöd.
  Är minst 20 år och uppfyller villkoren för att delta i arbetslivsintroduktion.
  Är minst 20 år och deltar i jobbgarantin för ungdomar.
 • Är ung och ha en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan
 • Deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.

Sök Starta eget-bidrag

Så här gör du för att söka Starta eget-bidrag:

Kontakta Arbetsförmedlingen om du vill veta mer om det stöd du kan få när du startar en närings- verksamhet. Det är viktigt att du har tänkt igenom din affärsidé så att du kan beskriva den för oss och lämna en affärs- och kostnadsplan. Med hjälp av ekonomiskt sakkunniga konsulter bedömer Arbetsförmedlingen sedan vilka förutsättningar du har att driva verk- samheten och om du uppfyller övriga villkor.

Mer information om Starta eget-bidrag

Här finns mer information för dig som vill söka Starta eget-bidrag

 • verksamt.se är en portal för dig som ska starta eller redan driver företag. Här finns massa nyttig information från bl.a. Bolagsverket, Patent- och Registreringsverket och Skatteverket
 • ALMI Företagspartner kan hjälpa dig med finansiering av din verksamhet
 • Svenska Företagslån hjälper till med ett enkelt och smidigt företagslån, även till nystartade företag
 • NyföretagarCentrum ger kostnadsfri rådgivning och hjälp. Bakom Nyföretagarcentrum står ett brett lo- kalt kontaktnät av personer och företag som bidrar med expertråd inför företagsstarten. Finns på ett 100-tal orter.
Recommended Posts
Kontakta oss

Vi lovar att svara på dina frågor så snabbt vi kan!

Företagslån 247