Företagslån trots betalningsanmärkning

Är det möjligt att få ett företagslån trots betalningsanmärkning?

Svenska Företagslån gör en helhetsbedömning av företaget. En betalningsanmärkningar är negativt, men om övrig  verksamhet ser bra ut kan ändå företagslån beviljas till företag med betalningsanmärkningar.

Vad är egentligen en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning innebär att företaget trots påminnelser inte har betalat sina räkningar i tid och att skulden har gått till Kronofogden. Kreditupplysningsbolagen registrerar det som en betalningsanmärkning. De flesta upplysningsföretag hämtar uppgifter om nytillkomna skulder dagligen.

På Datainspektionens webbplats finns fullständiga listor över kreditupplysningsföretag.

Finns det flera olika betalningsanmärkningar?

Man kan dela upp betalningsanmärkningar i två olika sorter:

Allmänna mål (skatter, böter & avgifter)

Krav från den offentliga sektorn, som stat, kommun, landsting eller myndigheter. Ett allmänt mål beror oftast på att företaget inte betalat skatt, moms, arbetsgivaravgift, parkeringsböter eller andra offentliga avgifter i tid.

Enskilda mål (skulder till privata företag)

En privat betalningsanmärkning uppkommer efter att företaget inte i tid betalat sina räkningar för exempelvis hyra, leverantörsskulder eller lån.
Vad händer om mitt företaget får en betalningsanmärkning?
En betalningsanmärkning kan innebära till att företaget inte får banklån, inte kan få t.ex. mobilabonnemang eller tvingas till betala i förskott.

Hur tar jag reda på om mitt företag har betalningsanmärkningar?

Det kan ett kreditupplysningsföretag informera dig om, eftersom det är kreditupplysningsföretagen som gör betalningsanmärkningar. Kreditupplysningsföretagen hämtar sina uppgifter från olika register, bland annat från Kronofogden. Dessa uppgifter ges i sin tur till olika frågeställare, exempelvis banker, hyresvärdar och kreditbolag.

Hur länge finns en betalningsanmärkning kvar?

Betalningsanmärkningar på företag ligger vanligtvis kvar i fem år efter den dag anmärkningen registrerades. När en ansökan om betalningsföreläggande registreras på ett företag finns den uppgiften kvar i längst två år efter utgången av det år då ansökningen gjordes.

Vad är betalningsföreläggande?

Ansökan om ett betalningsföreläggande innebär inte att du fått en betalningsanmärkning.

Jag har en faktura från Svenska Företagslån som jag inte har betalat. Kan jag få en betalningsanmärkning?

Det är kreditupplysningsföretag som ger betalningsanmärkningar. Kreditupplysningsföretagen hämtar offentliga uppgifter från olika register, bland annat från Kronofogden.

Kan jag få bort en betalningsanmärkning?

Normalt sett kan man inte bli av med en betalningsanmärkning. Betalningsanmärkningen kan dock tas bort om den har hamnat där av misstag. Misstaget kan till exempel vara att företaget betalade på ett felaktigt sätt eller att den som skickade in betalningen inte borde ha gjort det. Det är en särskild lagstiftning som avgör om uppgifterna får ändras eller kanske ta bort uppgifterna helt och hållet.

Kontakta oss

Vi lovar att svara på dina frågor så snabbt vi kan!